Zergatik gu hautatu?

Hemen atal honi buruzko orrira joan aurretik trantsizio esaldi bat sartu…